top of page

מבצע הכרות לג'יפ בודד

שעה נוספת לביקור באזור הטיול באחד ממרכזי מבקרים כגון:

בית בד,מפעל קוסמטיקה טבעית,

גלריה לציור,יצרני שוקולד ביתי,

קרמיקה ביתית, ועוד.

לבקשת הלקוח ובתאום מראש. 

השעה הנוספת בחינם ועל חשבוני !!!

כמה עולה טיול גי'פים בגולן? מוזמנים לבדוק איתי 

   054-3257540

bottom of page