top of page

מסלול 4: נחל כנף, נחל המג׳רסה והזאקי  

 

  • נחל כנף חצית הנחל עליה לתצפית מדהימה, הדרכה הישוב העתיק בגולן.

  • ירידה מהגולן לבקעת הבטחה /בקעת בית צידה .

  • נחל מג'רסה, נחל הזאקי הדרכה בקעת הבטחה /בית צידה ונחליה .

  • חציית אפיק נחל משושים ונסיעה לאורך הדרך הרומית העתיקה חזרה לצומת רמות .

  • משך הטיול כשעתיים.

 

7 אנשים בגיפ'

פינוקים: הפסקת תה צמחים/קפה

בקיץ אבטיח קר

רחצה בנחל

bottom of page